جام جهانی فوتبال

22 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازی های جام جهانی فوتبال روز 5 شنبه در برزیل افتتاح می شود. مخارج هنگفت این بازی ها برای دولت برزیل موجب تظاهرات و اعتصاب شهروندان آن کشور شده که همچنان ادامه دارد.