ارزیابی بانک جهانی از تاثیر لغو تحریم ها و ورود پول های بلوکه شده بر اقتصاد ایران

27 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک جهانی که نهادی معتبر در عرصه بین المللی محسوب می شود به تازگی ضمن بررسی اقتصاد ایران اعلام کرده که با لغو تحریم ها تغییرات مهمی در درون اقتصاد ایران ایجاد می شود و روند بازیابی و ترمیم اقتصاد ایران سرعت می گیرد.