کشف ۱۲ ماه دیگر که به دور سیاره مشتری می گردند

28 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان موفق به کشف دوازده کره ماه دیگری شده اند که به دور سیاره مشتری یا همان ژوپیتر می گردند. به این ترتیب شمار کره های ماه این سیاره عظیم گازی به ۷۹ رسیده است که بیشترین تعداد ماه های یک سیاره در منظومه شمسی است.