استفاده بیشتر از چوب در ساخت آسمان‌خراش‌ها

10 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معمارانی که به دنبال مواد ساختمانی قوی و تجديدپذيری می‌گردند تا تاثير کربن در محيط زيست به حداقل برسد، اکنون نگاه تازه‌ای به چوب دارند. براساس ساختمان‌های آسمان خراش که در سراسر عالم ديده می‌شود، امکانات بالقوه در زمينۀ استفاده از چوب بی‌نهايت است.