زنان کار آفرین پیشروی صنعت ماری جوانا در کلورادو

27 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کلرادو یکی از ایالت هایی است که خرید و فروش ماری جوانا ی تفریحی در آن قانونی است و کاشت و تجارت ان به یک منبع درآمد بزرگ تبدیل شده است. زنان کار آفرین در این صنعت پیشرو هستند.