انجمن جهانی اقتصاد: کارآفرینی روشی برای کاهش شکاف اقتصادی زنان و مردان

12 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارآفرینی می تواند موثرترین روش در کاهش شکاف اقتصادی بین زنان و مردان باشد . انجمن جهانی اقتصاد می گوید کارآفرینی می تواند در آینده این شکاف را در جهان از بین ببرد.