موزه ملی زنان هنرمند

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به تنها موزه در دنیا که تنها آثار هنرمندان زن رو به نمایش میگذارد. این موزه واقع در واشنگتن است و توسط یک زن بنیان شده است.گزارش ماندانا تدین