نقش شبکه های اجتماعی در سازماندهی راهپیمایی زنان در آمریکا

02 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به گزارش ها ارتباط گروه های گوناگون در سراسر آمریکا از طریق شبکه های اجتماعی نقش بزرگی در سازماندهی این راهپیمایی دارد و رهبران این تظاهرات گفته اند امیدوارند پیام واقعی اشان را به روشنی و بدون ابهام به گوش رئیس جمهوری جدید آمریکا برسانند.