روز آزادی حق رأی برای زنان در آمریکا

03 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ايالات متحده در آستانۀ فرا رسيدن روز آزادی حق رأی برای زنان قرار دارد. ۲۸ اوت، ۴ شهريور ۹۸ امين سالروز تصويب اصلاحيۀ نوزدهم قانون اساسی آمريکاست.