اهدای جایزه زنان شجاع از سوی وزارت خارجه آمريکا

16 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت امور خارجه آمريکا هر سال طی مراسمی به زنان برگزيده جهان به پاس پايداری و مقاومت هايی که در مقابل تهديد های جانی و سنت های دست و پاگير جامعه و مبارزاتی که در جهت کسب حقوق و آزادی های برابر با مردان، و دفاع از آزادی بيان به عمل می آورند جايزۀ شجاعت اهدا می کند.