ملانیا ترامپ در مراسم اعطای جوایز زنان شجاع: آنها باید الهام بخش ما باشند

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امروزچهارشنبه جایزه زنان شجاع وزارت خارجه ایالات متحده سال ۲۰۱۷ تحت مراسمی در آن وزارتخانه اعطا شد. جایزه زنان شجاع وزارت خارجه ایالات متحده هر سال به زنانی که نمونه بارزی از شجاعت، رهبری و فداکاری برای دیگران بویژه در ترفیع و دفاع از حقوق زنان هستند اعطا می شود.