همایش زنان موفق ایرانی - آمریکایی در بورلی هیلز برگزار شد

23 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس سالانه زنان ایرانی تبار آمریکائی، امسال، زیر عنوان "رهبری زنان" در بورلی هیلز کالیفرنیا، تشکیل شد.جمعی از زنان موفق ایرانی تبار جزو سخنرانان این کنفرانس بودند، که روز دوم نوامبر توسط بنیاد زنان ایرانی- آمریکائی در هتل هیلتون برگزار شد. جزئیات بیشتر از گزارش علیرضا سروش: