گردهمایی بنیاد زنان ایرانی آمریکایی در سن دیگو برگزار شد

12 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنیاد زنان ایرانی آمریکائی، نهادی متشکل از زنان پیشرو و موفق ایرانی تبار در چند سال گذشته کنفرانس هایی به منظور توانمند سازی زنان، از طریق انتقال تجربه موفق ترین آنها به نسل جوان برگزار کرده است. گزارش ماندانا تدین