افزایش حضور زنان کالیفرنیا در صنایع فناوری

18 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمار زنانی که در صنایع تکنولوژی هستند بارز نیست و در دانشگاه های آمریکا تنها یک نفر از هر ۶ دانشجوی رشته کامپیوتر را زنان تشکیل میدهند. اما در نزدیکی کالیفرنیا، این آمار در حال تغییر است و بیش از نیمی از فارغ التحیلان در رشته کامپیوتر در سال گذشته، زنان بوده اند.