تولد نوزادی در رحم پیوندی

12 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای اولین بار در تاریخ پزشکی جهان یک زن سوئدی نوزادی بدنیا آورده که در رحم پیوندی رشد کرده بود. عمل پیوند رحم دو بار دیگر نیز در جهان انجام شده ولی منجر به تولد نوزادی نشده بود.