پیوند رحم یک مادر استرالیایی به دخترش برای تولد نوه خانواده

17 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درخواست غیر معمول یک دختر جوان استرالیایی برای پیوند رحم، منجر به دو دهه پژوهش و سپس تولد نوزادی شد که سه نسل یک خانواده در پیدایش او نقش داشتند. شیده رضایی