دیپلمات اسرائیلی در واشنگتن: در این سالها راهکارهایی برای تهدیدهای ایران یافته ایم

21 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل و آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای مقابله با این تهدیدها از دیدگاه رووِن عزار، دیپلمات کهنه کار و رئیس هیات نمایندگی اسرائیل در آمریکا در کانون بحث های هفته پیش اندیشکده آمریکائی وودرو ویلسون در واشنگتن بود. گزارش شهلا آراسته