چند آتش‌سوزی در آمریکا، دهها کیلومتر را از بین برده است

05 تیر 1396