مرگ ۱۲ نفر در جریان سیل در ایالت یوتا

25 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامۀ آتش سوزی ايالت کاليفرنيا در غرب آمريکا، يک رويداد طبيعی ديگر ساکنان اين بخش از ايالات متحده را غافلگير کرد. اين بار شهری کوچک در مرز ميان ايالت های آريزونا و يوتا دستخوش سيلی شديد شد. مقام های يوتا از مرگ ۱۲ نفر در اين سيل خبر می دهند.