تا سال ۲۰۲۰ دو سوم گونه های حیوانات وحشی از بین خواهند رفت

02 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالان حفظ حیات وحش در سال ۲۰۱۷ بر تلاش خود برای حفظ حیواناتی که جمعیتشان رو به کاهش می رود افزودند. تلاشی که ناشی از گزارش صندوق جهانی حیات وحش در سال ۲۰۱۶ بود. این گزارش هشدار داده است که تا سال ۲۰۲۰ دو سوم گونه های حیوانات وحشی از میان خواهند رفت.