هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره افزایش چشمگیر کرونا در ایران، کره جنوبی و ایتالیا

05 اسفند 1398