ضیافت شام کاخ سفید برای نخست وزیر سنگاپور

13 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوهای رسمی نخست وزیر سنگاپور با رئیس جمهوری آمریکا با یک ضیافت شام رسمی به پایان رسید. دو کشور روابط بسیار نزدیک اقتصادی و امنیتی دارند. بیش از ۳۵۰۰ شرکت آمریکائی در آن کشور دفتر و فعالیت دارند. گزارش گیتا آرین