بخشنامه اوباما: دانش آموزان دگرباش از رختکن و دستشویی متناسب با هویت جنسی‌شان استفاده کنند

24 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدارس دولتی در آمریکا بر اساس بخشنامه دولت اوباما باید به دانش آموزان دگرباش اجازه استفاده از دستشوئی ها و رختکن هائی را بدهند که به نظر ایشان با هویت جنسی شان مطابقت دارد .