ایجاد «دفتر نوآوری آمریکا» به ریاست جرد کوشنر

08 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ دفتری جدید به نام «دفتر نوآوری آمریکا» تشکیل داده که مامور ایجاد تغییر و تحول بنیانی در نظام اداری آمریکا شده است. ریاست این نهاد جدید با جرد کوشنر، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکاست که پیشتر نیز چندین ماموریت بین المللی به او محول شده بود.