کاخ سفید: بازرسی های هسته ای از ایران در تاریخ بی سابقه خواهد بود

13 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی کاخ سفید با بیان این که آمریکا و جامعه جهانی نمی‌توانند به ایران اعتماد کند، بازرسی‌هایی که بر اساس توافق هسته‌ای احتمالی از تاسیسات اتمی ایران انجام خواهد شد را در تاریخ بی‌سابقه دانست.