دفاع مقام‌های دولت از عملکرد دولت ترامپ در آستانه تعطیلی دولت آمریکا

29 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که قانونگذاران سنا برای جلوگیری از تعطیل دولت فدرال تلاش می کنند مدیران امور قانونگذاری و دفتر مدیریت بودجه کاخ سفید امروز در مورد آنچه در ارتباط با تصویب طرح هزینه موقت ادامه فعالیت دولت در جریان است به خبرنگاران توضیح دادند.