حضور بانوی اول در مراسم دریافت درخت کریسمس کاخ سفید

04 آذر 1399