دلیل سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه از زبان سخنگوی کاخ سفید

22 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ترامپ انتظار دارد روسیه به کلیه تعهدات خود چه در مورد سوریه، چه اوکراین و دیگر مسائل بین المللی عمل کند. سخنگوی کاخ سفید می گوید سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه جهت روشن ساختن این موضع است.