استفاده از تولیدات جانبی ویسکی برای تولید سوخت اتومبیل

20 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران اسکاتلندی به تازگی موفق شدند از توليدات جانبی ويسکی در توليد سوخت اتومبيل استفاده کنند بدون اينکه نيازی به تغيير در موتور اتومبيل باشد.