فرمول ریاضی برای انتخاب بهترین همسر و مطمئن ترین شریک زندگی

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا می دانید چگونه شریک مادام العمر زندگی خود را انتخاب کنید؟ آنا سوانسون در مقاله بلندی در واشنگتن پست استفاده از شیوه ریاضی را برای انتخاب بهترین فرد برای زندگی پیشنهاد می کند.