ویلچری که می‌تواند با حرکات صورت فرمان بگیرد در نمایشگاه محصولات الکترونیک ارائه شد

22 دی 1397