فناوری استفاده از اشعه ایکس در راه جلوگیری از آفت باغات مرکبات آمریکا

12 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باغ های مرکبات آمریکا در معرض آفتی قرار گرفته است که تولید مرکبات را به ویژه در دو ایالت کالیفرنیا و فلوریدا با خطر کاهش مواجه ساخته است. اما همزمان فناوری جدیدی نیز به کمک باغداران مرکبات آمده است که می تواند این خطر را برطرف کند.