نگرانی از دخالتهای روسیه در انتخابات کشورهای غربی

05 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشورهای غربی به طور فزاینده ای می گویند که روسیه از مداخله در امور داخلی و انتخابات این کشورها دست بر نمی دارد، با این حال اقرار می کنند تلاش برای رفع این اقدامات مشکلاتی ایجاد می کند.