تنش در کرانه غربی در پی تیراندازی مرگبار یک فلسطینی به سربازان اسرائیلی

04 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فضای کرانۀ باختری رود اردن در جریان تيراندازی يک فرد فلسطينی به سوی مأموران انتظامی اسرائيل در نزديکی يکی از شهرک های يهودی نشين در اورشليم تنش آلود گزارش شده است. در اين تيراندازی ۳ پليس اسرائيلی کشته شدند و نفر چهارم به دليل جراحات شديد در وضعيت بدی به سر می برد.