نخست وزیر اسرائیل تیراندازی اخیر در کرانه باختری را یک حمله تروریستی خواند

15 مهر 1397