موزه محمود درویش در رام الله

17 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شش سال از درگذشت ِ محمود درویش یکی از مطرح ترین شاعران ِ ادبیات ِ معاصر ِعرب می گذرد کسی که در شکل گیری هویت ملی فلسطینی ها نقش مهمی ایفا کرد و تبدیل به یک نماد فرهنگی شد برگ های زیتون عاشقی از فلسطین و گنجشکهای بی بال از جمله آثار مشهور محمود درویش هستند.