تولید آبجوی محلی در کرانه باختری رود اردن

10 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساکنان کرانه باختری رود اردن اکنون می توانند از نوشیدن آبجوی محلی لذت ببرند. آبجویی که به همت سه برادر در محله مسیحی نشین بیرزیت تولید می شود.