اپیدمی ابولا بعد از ۲۰ ماه و مرگ ۱۱ هزارنفر سرانجام در غرب آفریقا مهار شد

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت می گوید؛ اپیدمی ابولا در غرب آفریقا دیگر جهان را تهدید نمی کند. مارگارت چان دبیر کل این سازمان، روز سه شنبه در ژنو اعلام کرد، همه گیری تب خونریزی دهنده ابولا پس از گذشت ۲۰ ماه و مرگ ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر فروکش کرده است.