درگیری سربازان اسرائیل با ساکنان یهودی شهرک آمونا در روز دوم

14 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی اجرای رای ديوان‌عالی اسرائيل، برای تخريب یک شهرک یهودی نشین که بطور غيرقانونی در اراضی فلسطینی ها ساخته شده بود، نخست وزير اسرائيل، روز پنج‌شنبه، وعده کرد که هرچه زودتر شهرک جديدی برای ساکنان آمونا در کرانۀ باختری بسازد.