ايمان هوشمند، مدير و بنيانگذار شوی عروس در واشنگتن

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ايمان هوشمند مدير و بنيانگذار شوی عروس در شهر واشنگتن در گفتگو با بهنود مكری درباره برگزاری برنامه امسال خود در ايالت مريلند توضيحاتی داد.