خاندان سلطنتی بریتانیا برای یک عروسی دیگر آماده می شود

16 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنوز چند ماهی از شور و هیجان ناشی از عروسی پرنس هری و مگان مارکل نگذشته که خاندان سلطنتی بریتانیا خود را برای مراسمِ عروسی پرنسس یوجینی، نوه ملکه الیزابت آماده می کند. انتخاب جواهرات عروسی نیز از بحث برانگیزترین حواشی این عروسی است.