فن آوری حس‌گرهای کامپیوتری

07 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فن آوری حس‌گرهای کامپیوتری روز به‌روز قوی‌تر و بهتر می‌شود. محققین تمام تلاششان را می‌کنند تا حواس پنج‌گانه ما را فریب بدهند و به‌این وسیله واقعیت مجازی را هر لحظه برای ما حقیقی‌تر و ملموس‌تر و واقعی‌تر کنند.