زمستان گرم و ضرر پیست‌های اسکی در آلمان

02 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هوای آلمان در زمستان امسال به شکل بی سابقه ای گرم است. در این شرایط، نه تنها امید آلمانی ها برای یک کریسمس برفی به یاس تبدیل شده، بلکه این وضعیت به پیست های اسکی نیز ضرر زیاد وارد کرده است.