رشد اقتصادی چین به پایین ترین سطح در ۲۵ سال اخیر رسید

29 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنابر آمار رسمی دولت چین، رشد اقتصادی این کشور به پایین ترین سطح خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است. کاهش رشد اقتصادی چین، تاثیری منفی بر عملکرد بازارهای مهم بورس در گوشه و کنار جهان داشته است.