وضعيت تأسیسات آلوده کننده آب در ويرجينيای غربی

24 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسئولان در آمریکا میگویند تأسیساتی که نشت مواد شیمیائی از آن آب آشامیدنی ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان ایالت ویرجینای غربی را آلوده ساخت، بندرت بازرسی میشد.