وضعیت نظامیان در ایران

31 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما آیا حکومت به مشکلات ارتشیان بازنشسته اهمیت می دهد؟ مهمترین مشکل این گروه چند صد هزار نفری چیست؟