وضعیت نگران کننده منتقدان نظام در زندان و بازداشت

30 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت جسمی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نگران کننده گزارش شده است. این چهره های مخالف دولت همچنان در بازداشت خانگی هستند. چند روزنامه نگار و فعال مدنی دیگر هم که زندانی هستند به بیمارستان منتقل شده اند. همزمان گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران می گوید هیچ پیشرفت عمده ای در وضعیت حقوق بشر در ایران صورت نگرفته و حتی بدتر شده است و این مساله او را نگران می کند. گزارش از آرش سیگارچی.