وضعیت کارگران در ایران

10 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارگران کارخانه ماشین سازی تبریز می گویند از زمان خصوصی سازی این واحد صنعتی مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده است. همزمان ۶۲ روز از اعتصاب غذای جعفرعظیم زاده، رهبر اتحادیه آزاد کارگران ایران در اعتراص به حکم زندان و شرایط آن می گذرد. به نظر شما بی اعتنایی دولت به وضع کارگران ناشی از چیست؟