وضعیت جانبازان و خانواده‌های شهدا

05 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از جانبازان و خانواده‌های شهدا هستید، از وضعیت و مشکلات خود بگویید. آیا آن گونه که مقامات ادعا می‌کنند، امکانات و امتیازات ویژه‌ای در اختیار جانبازان و خانواده‌های شهدا قرار دارد؟