وضعیت هوا، مهمترین عامل در تلاش مجدد اسپیس‌اکس و ناسا برای اعزام فضانوردان آمریکایی

10 خرداد 1399